Konsument przed podjęciem decyzji zakupowej czerpie informacje z wielu różnych źródeł.  Dlatego też content marketing zakłada promocję marki poprzez użyteczne i wartościowe treści i już w początkowej fazie tego procesu pomaga budować zaufanie względem marki.

Strategia zarządzania content marketingiem składa się z kilku etapów, które muszą zostać zrealizowane dla osiągnięcia sukcesu.

Etap I – zdefiniowanie celu

Przystępując do opracowywania strategii zarządzania treścią, najpierw należy scharakteryzować markę i określić jej cele – te najważniejsze dla rozwoju i realne do osiągnięcia. Następnie trzeba wskazać przewidywany czas ich realizacji.

Etap II – segmentacja grupy docelowej

Najważniejsze to zrozumieć potrzeby odbiorców (konsumentów), sprecyzować ich oczekiwania, poznać zachowania. Konieczne trzeba więc określić grupę docelową, a następnie scharakteryzować wchodzące w jej skład persony – niezbędna jest tzw. segmentacja grupy docelowej. Identyfikując grupę docelową, trzeba sprawdzić, co najbardziej angażuje jej członków, czym najbardziej się interesują i co ma na nich największy wpływ.

Etap III – tworzenie content marketingu

Kolejnym krokiem jest przygotowanie bardzo dobrego content marketingu złożonego z najlepszych treści – ważny jest tu tak tekst redagowany przez copywritera, jak i wizualizacja tworzona we współpracy z art designerem.

W content marketingu trzeba pamiętać o wartości merytorycznej i atrakcyjności treści, które zawsze muszą:

  • być zgodne z wizerunkiem marki,
  • odpowiadać oczekiwaniom person tworzących grupę docelową,
    realizować poszczególne cele marki.

Etap IV – kanały dystrybucji

Już w trakcie przygotowywania treści należy wybrać kanały dystrybucji. Każdy z nich trzeba dobrze sprawdzić pod względem pełnionej funkcji, aby dobrze prawidłowo połączyć je w jednolitą strukturę umożliwiającą skuteczną komunikację z odbiorcami. Przebieg kampanii opartej i strategię content marketingu powinien być na bieżąco monitorowany, aby odpowiednio szybko reagować na zachowania użytkowników i wprowadzać ewentualne zmiany, w celu dostosowania treści do . Monitoring zapewnia wyniki, które są podstawą dla ulepszeń.

etapy_tworzenia_content_marketingu

Wiarygodny content marketing…

… to treści dedykowane określonej grupie docelowej, niosące ze sobą wartość merytoryczną zawartą w atrakcyjnej formie przekazu. Zamiast tradycyjnej reklamy odbiorca otrzymuje:

  • artykuły eksperckie dotyczące zagadnień danej branży,
  • recenzje produktów,
  • porady ekspertów,
  • video instruktażowe lub o charakterze rozrywkowym,
  • ebooki będące formą poradników.

Ważne, aby content marketing składał się z wielu różnych, wartościowych i oryginalnych treści. Cechą wspólną wszystkich materiałów wchodzących w skład tego tak zróżnicowanego zestawu jest wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom – dostarczanie użytkownikom odpowiedzi na stawiane przez nich pytania, pomoc w rozwiązywaniu problemów – czyli spełnianie ich oczekiwań. Ponieważ content marketing pomaga użytkownikom, ci nabierają zaufania do marki, co przekłada się na trwałe relacje na linii klient-marka.

Content marketing to element strategii długofalowej, opartej na komunikacji pozbawionej cech sprzedażowych. Za pomocą wartościowych treści trzeba pomagać konsumentowi, a nie wzywać go do działania za zasadzie „call to action”. Pożądane jest też, aby konsument sam znajdował treści rozpowszechniane w różnych miejscach w Internecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here