Story-life historią z życia odbiorcy

Klienci współtworzą markę, są jej bohaterami, a więc częścią opowieści. Dlatego mają też swoje indywidualne historie związane z marką, którymi chcieliby się podzielić. Dlaczego...

Transmedialny storytelling – wiele kanałów, różne formy przekazu, jedna opowieść

Jednym z najważniejszych elementów współczesnego marketingu jest storytelling, wykorzystujący siłę opowieści do przekazywania idei związanych z marką. Jednak ze względu na zróżnicowanie kanałów umożliwiających...

Zawód: copywriter. I jego Dream Team

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że copywriter to osoba zajmująca się wyłącznie tworzeniem haseł reklamowych i pisaniem tekstów do ulotek oraz folderów. W rzeczywistości uczestniczy...

Sugestywna wymowa artykułów prasowych XIX wieku

Zainteresowanie tekstami publicystycznymi i ich skuteczność były tak duże, że w XIX wieku nastąpił prawdziwy rozkwit prasy i różnych gatunków dziennikarskich, które stały się...

Językowe pomysły nowożytności

Czasom nowożytnym zawdzięczamy perswazję, koncept i moralizatorstwo, którymi skutecznie wpływano na poglądy odbiorców komunikatów. Ponieważ w XV wieku Jan Gutenberg niespodziewanie wynalazł metodę drukarską,...

Słowo i obraz w środkach masowego przekazu

Rozwój gatunków dziennikarskich i innych form przekazów tekstowych uzależniony był od środków masowego przekazu. W XX wieku już nie tylko prasa może wpływać na...

Sylwetka idealnego copywritera

Przygotowywanie scenariuszy spotów, opracowywanie prezentacji multimedialnych, redagowanie artykułów i informacji prasowych, tworzenie sloganów i tekstów do folderów, a także ofert sprzedażowych. Ale to nie...

Siła starożytnego słowa

Tworzone komunikaty zawsze dostosowywano do odbiorcy, nadając im formę odpowiadającą jego możliwościom percepcyjnym. Dlatego na początku był obraz, a dokładniej rysunek – bardzo prosty,...

Jak stworzyć dobrą opowieść? Najważniejsze zasady storytellingu (cz.2 „Budowa”)

Storytelling to tworzenie opowieści, którą odbiorca może odnieść do samego siebie – fabuła jest bliska jego doświadczeniom, a on sam może identyfikować się z...

Narodziny sztuki zwanej reklamą

W wyniku szybkiego rozwoju prasy w XIX wieku, a z czasem powstania też prasy masowej, pojawia się już typowa reklama, której początek dały liczne...