Transmedialny storytelling w cross-sellingu (“Rozbudowany content” cz.1)

Mity, legendy, baśnie już od wieków są ważną częścią kultury. Najpierw przekazywane ustnie, później stopniowo zostały spisane, a następnie, wraz rozwojem kinematografii, opowieści te...

Prasa drukarska w służbie reklamy i PR-u

Wraz z rozwojem techniki drukarskiej, którą na szeroką skalę zaczęto wykorzystywać już w XV wieku, rozpowszechniły się różne formy wypowiedzi pisanej. Tym samym autorzy...

Co Henry Jenkins mówi o transmedia storytellingu? („7 aspektów” cz.2)

Tworzenie nowego świata wiąże się z wykorzystywaniem już znanych motywów i postaci, a także odwoływaniem się do znanych historii. Wszystko to przekształcane jest zgodnie...

Sugestywna wymowa artykułów prasowych XIX wieku

Zainteresowanie tekstami publicystycznymi i ich skuteczność były tak duże, że w XIX wieku nastąpił prawdziwy rozkwit prasy i różnych gatunków dziennikarskich, które stały się...

Pierwsze, ale sprawdzone sposoby na skuteczną reklamę

Reklama w starożytności i w średniowieczu ma głównie charakter uliczny, ponieważ właśnie tam kupcy głośno wychwalają oferowane towary, tam też pojawiają się obwieszenia i...

Jak stworzyć dobrą opowieść? Najważniejsze zasady storytellingu (cz.2 „Budowa”)

Storytelling to tworzenie opowieści, którą odbiorca może odnieść do samego siebie – fabuła jest bliska jego doświadczeniom, a on sam może identyfikować się z...

Słowo i obraz w środkach masowego przekazu

Rozwój gatunków dziennikarskich i innych form przekazów tekstowych uzależniony był od środków masowego przekazu. W XX wieku już nie tylko prasa może wpływać na...

Dwupłaszczyznowość reklamy

Reklama ma na celu promocję produktu, a czyni to poprzez wykorzystanie toposów, archetypów i stereotypów, które są nośnikami pewnych wartości znanych człowiekowi i pożądanych...

Zawód: copywriter. I jego Dream Team

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że copywriter to osoba zajmująca się wyłącznie tworzeniem haseł reklamowych i pisaniem tekstów do ulotek oraz folderów. W rzeczywistości uczestniczy...

Znaleźć wspólny język

Zdolność porozumiewania się jest cechą właściwą człowiekowi, który, jako homo sapiens – istota myśląca, przez stulecia był w stanie wypracować różne sposoby komunikowania się....