Narodziny sztuki zwanej reklamą

W wyniku szybkiego rozwoju prasy w XIX wieku, a z czasem powstania też prasy masowej, pojawia się już typowa reklama, której początek dały liczne...

Prasa drukarska w służbie reklamy i PR-u

Wraz z rozwojem techniki drukarskiej, którą na szeroką skalę zaczęto wykorzystywać już w XV wieku, rozpowszechniły się różne formy wypowiedzi pisanej. Tym samym autorzy...

Pierwsze, ale sprawdzone sposoby na skuteczną reklamę

Reklama w starożytności i w średniowieczu ma głównie charakter uliczny, ponieważ właśnie tam kupcy głośno wychwalają oferowane towary, tam też pojawiają się obwieszenia i...

Słowo i obraz w środkach masowego przekazu

Rozwój gatunków dziennikarskich i innych form przekazów tekstowych uzależniony był od środków masowego przekazu. W XX wieku już nie tylko prasa może wpływać na...

Sugestywna wymowa artykułów prasowych XIX wieku

Zainteresowanie tekstami publicystycznymi i ich skuteczność były tak duże, że w XIX wieku nastąpił prawdziwy rozkwit prasy i różnych gatunków dziennikarskich, które stały się...

Językowe pomysły nowożytności

Czasom nowożytnym zawdzięczamy perswazję, koncept i moralizatorstwo, którymi skutecznie wpływano na poglądy odbiorców komunikatów. Ponieważ w XV wieku Jan Gutenberg niespodziewanie wynalazł metodę drukarską,...

Średniowieczny wizerunek

Przekazy zmieniają nieco swą formę w średniowieczu, gdzie obok tak cenionego w starożytności słowa wykorzystano skutecznie obraz. Dlaczego? Aby dotrzeć do piśmiennych, jak i...

Siła starożytnego słowa

Tworzone komunikaty zawsze dostosowywano do odbiorcy, nadając im formę odpowiadającą jego możliwościom percepcyjnym. Dlatego na początku był obraz, a dokładniej rysunek – bardzo prosty,...

Znaleźć wspólny język

Zdolność porozumiewania się jest cechą właściwą człowiekowi, który, jako homo sapiens – istota myśląca, przez stulecia był w stanie wypracować różne sposoby komunikowania się....