W reklamie wszystko opiera się o koncept, czyli pomysł, wyszukany, ciekawy i intrygujący, obok którego odbiorca nie może przejść obojętnie. Współcześnie jednak nie wystarcza, by koncept był interesujący, musi zaskakiwać, a coraz częściej się zdarza, że też szokuje.

Źródło najlepszych pomysłów

Największym źródłem pomysłów jest otaczający człowieka świat, rzeczywistość, w której przyszło mu żyć, ale też, a może przede wszystkim kultura. Zawiera ona w sobie pewne wartości, postawy i zachowania bliskie człowiekowi, które mają duży wpływ na kształtowanie jego osobowości. Nie bez powodu ważnym aspektem edukacji jest literatura i sztuka, będące nośnikiem różnych wartości właściwych kulturom, jakie wykształciły się na przestrzeni wieków.

Toposy i archetypy

Nie brakuje więc w reklamie motywów, znanych choćby z literatury czy utrwalanych na płótnach malarzy. Najpopularniejsze z nich nawiązują do życia codziennego, odwołują się do wartości rodziny, prezentując kobietę w roli kochającej żony i matki, a także przedstawiając idealny dom. Motyw, zwany też toposem, to pewien stały i konkretny obraz, który przez wieki utrwalił się w ludzkiej świadomości. Czasami jednak pojawia się tzw. topos odwrócony, gdy w przekazie wykorzystany jest obraz niezgodny z powszechnie przyjętym wyobrażeniem.

W reklamie wykorzystywane są również wizerunki postaci, prezentujących określone postawy i zachowania. Mogą to być zarówno postacie historyczne jak i osoby publiczne, ale najczęściej autor przekazu kreuje bohatera o określonych cechach. Są to tzw. archetypy, czyli pewne utrwalone przez wieki w ludzkiej świadomości wzorce ludzkich zachowań, właściwe określonych społecznościom. Pod wpływem archetypów odbiorca komunikatu w pewnym momencie zaczyna się identyfikować z tą wyimaginowaną postacią obdarzoną cechami zgodnymi z niezmiennymi wyobrażeniami oraz prezentującą określone wartości. Dodatkowo, pod wpływem wypowiadanych przez niego słów, wyświetlanych treści i prezentowanych obrazów ulega sile perswazji ukrytej w przekazie.

Oddziaływanie stereotypów

W reklamie wykorzystywane są nie tylko toposy i archetypy, równie atrakcyjnym środkiem są stereotypy, będące uproszczonym i zabarwionym wartościująco obrazem rzeczywistości, funkcjonującym w świadomości społecznej. Reklama ukazuje stereotypy w atrakcyjny sposób, wykorzystując do tego celu wszystkie możliwe nośniki informacji, jak w przypadku prasy słowo i obraz, zaś telewizji i Internetu dodatkowo jeszcze dźwięk. Stereotypy ukazywane w reklamie tworzą właściwy jej świat przedstawiony, który jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem świata określonej grupy odbiorców – potencjalnych nabywców, do których komunikat jest kierowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here