Świat przedstawiony w opowieści jest światem uniwersalnym. Mimo że z pozoru wydaje się obcy, szybko okazuje się, że każdy może odnaleźć w nim coś sobie bliskiego. Na tej zasadzie opiera się transmedia storytelling, który różnymi kanałami opowiada o pewnym świecie, a za jego pośrednictwem o żyjących w nich ludziach – postaciach równie uniwersalnych, jak przedstawiana rzeczywistość.

Technika opowiadania

Termin transmedia storytelling wprowadził w 2003 roku Henry Jenkins, medioznawca i profesor MIT. Użył go w odniesieniu do techniki opowiadania historii, która powstała w wyniku połączenia różnych:

  • metod,
  • mediów,
  • punktów widzenia.

Poprzez zestawienie tych trzech aspektów, odbiorca otrzymuje pewną historię, ale jest mu ona opowiadana w sposób cykliczny i za pośrednictwem:

  • treści w rozmaitych formach,
  • zróżnicowanych kanałów komunikacji.

Poszczególne elementy historii (kolejne jej części w różnych formach) są niezależne, jednak muszą się ze sobą wiązać, przynajmniej w minimalnym stopniu, aby całość opowieści była zrozumiała, a tym samym ukryta w niej idea i wartości. Ponieważ rozmaite treści dystrybuowane są różnymi kanałami, często związki między nimi są stosunkowo luźne, a odbiorca musi się ich domyślać, aby ostatecznie móc powiązać je w jednolitą i spójną całość.

Opowiadać i pozwolić mówić innym

Transmedia storytelling jest strategią długofalową, ale o długotrwałych efektach. W jej skład wchodzą różne kanały, z których korzystają odbiorcy i dzięki którym mogą poznawać opowiadaną historię. Jednak nie tylko biernie przyswajają historię, w jej kontekście mogą również wyrażać własne poglądy (story-life), tworząc spersonalizowane formy przekazu, w których umieszczają siebie jako bohaterów innych opowieści (zwykle związanych z główną historią).

Tym samym kontrolowanie efektów storytellingu nie jest łatwe, ponieważ bardzo trudno jest wpływać na postawę odbiorców. Jednak dobrze opracowany i poprowadzony transmedia storytelling jest świetnym narzędziem promocji marki. Zatem, bardzo ważne jest zarówno przygotowanie dobrego transmedia storytellingu, jak i umiejętne nim zarządzanie z wykorzystaniem wybranych kanałów komunikacji.

Storytelling jak kameleon

„W każdej plotce jest ziarnko prawdy” – dlatego też każda opowieść opiera się na „realnym fundamencie”. Storytelling to historia poniekąd prawdziwa, opowiada o zdarzeniach bliskich odbiorcom. Ale jednocześnie budowany poprzez narrację świat nie odwzorowuje w 100% świata odbiorców, lecz tworzy zupełnie nowy, z którym oni mogą się identyfikować, odnajdując pewne wartości i idee.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here