Dlaczego lead, czyli wprowadzenie do artykułu, jest najważniejszym elementem tekstu? Ponieważ od niego zależy, czy odbiorca będzie czytał dalej. A odbiorca przeczyta, jeśli lead wzbudzi jego zainteresowanie, wywoła emocje, w przeciwnym razie zrezygnuje z artykułu. Jak zatem napisać efektowny i skuteczny lead? Jest na to kilka sprawdzonych sposobów.

Co to jest lead?

Lead jest wprowadzeniem, efektowną zajawką artykułu, informującą o jego zawartości i skłaniającą czytelnika do zapoznania się z treścią. Od zawartych w leadzie słów zależy odbiór artykułu. Dlatego uważa się, niestety bardzo słusznie, że ta część tekstu jest najbardziej wymagająca i czasochłonna. Mimo że lead pełni funkcję wprowadzenia, może być pisany zarówno na początku, jak i na końcu prac redakcyjnych. Czasami nawet ta druga opcja wydaje się łatwiejsza, ponieważ kompletny tekst jest doskonałą bazą dla przygotowania efektownego i chwytliwego leadu, który powinien:

 • zawierać kwintesencję tekstu,
 • przedstawiać najbardziej istotne elementy tekstu,
 • eksponować elementy strategiczne tekstu,
 • nawiązywać do najważniejszych zagadnień opisanych w tekście.

Lead zawsze jest wyeksponowaną częścią artykułu (pogrubiona czcionka).

Jak zbudowany jest lead?

Jak każdy element tekstu, również lead tworzony jest według określonego schematu konstrukcyjnego, na który składają się następujące zasady:

 • objętość w przedziale 200 – 400 znaków,
 • zdania pojedyncze lub złożone (nie należy stosować wielokrotnie złożonych),
 • stosowanie wyrazów prostych i zrozumiałych (nie należ używać słów obcobrzmiących),
 • w przypadku SEO należy uwzględnić słowa kluczowe.

Aby wprowadzenie pełniło funkcję informacyjną, przy jego pisaniu warto odpowiedzieć sobie na pięć zasadniczych pytań:

 • kto?
 • co?
 • gdzie?
 • dlaczego?
 • kiedy?

Odpowiedziami na te pytania będą informacje zawarte w tekście.

Wpływ leadu na odbiorcę

Dobrze napisane wprowadzenie powinno zaintrygować odbiorcę, wzbudzić jego zainteresowanie, podsycić chęć do przeczytania tekstu. Bardzo często konieczne staje się wypływanie na emocje czytelnika, wzbudzanie u niego określonych stanów uczuciowych, jak śmiech, wzruszenie, zaskoczenie, pragnienie.

Tym samym, lead musi łączyć w sobie dwa aspekty. Z jednej strony stanowi przecież streszczenie artykułu, a z drugiej jest swego rodzaju „przynętą”. Jak zatem pogodzić te dwa czynniki? Najlepiej, jeśli informacja o zawartości artykułu jest ciekawie skonstruowana, uważając jednocześnie, aby zaraz na początku nie ujawniać wszystkich zagadnień opisanych w tekście.

Rodzaje leadów

Informacja ciekawie skonstruowana może przybierać różne formy. Najczęściej stosowane są leady:

 • informacyjny – będący streszczeniem artykułu, sygnalizuje jego zawartość i tematykę,
 • pytanie – zawierający pytanie i odpowiedź na nie, które muszą być odniesieniem do zawartości tekstu, a jednocześnie kwestią potencjalnie rozważaną przez odbiorcę,
 • cytat – stanowiący wypowiedź istotną w kontekście tematyki tekstu, w związku z czym podkreśla znaczenie artykułu,
 • historia – wzbudzająca emocje i zainteresowanie, może być faktem lub anegdotą, ale musi wiązać się z tematyką artykułu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here