W wyniku szybkiego rozwoju prasy w XIX wieku, a z czasem powstania też prasy masowej, pojawia się już typowa reklama, której początek dały liczne ogłoszenia zamieszczane w gazetach, a dotyczące najczęściej spraw handlowych – w tym artkułów spożywczych czy odzieżowych, branży wydawniczej czy medycznej.

Ewolucja reklamy prasowej

Najważniejszym założeniem reklamy było rozpowszechnić informacje o produkcie i usłudze dostępnych na rynku. Początkowo reklama była zwykłą informacją, bez dodatkowych zwrotów wartościujących produkt czy firmę. Stopniowo jednak ten prosty w swej budowie tekst ogłoszeniowy zaczęto urozmaicać ciekawymi wtrąceniami, czasami nawet o charakterze żartobliwym. Reklama przyczyniła się do zwiększenia nakładów drukowanych czasopism, a jednocześnie do obniżenia ceny za egzemplarz, ponieważ zaczęła wydawcom przynosić naprawdę duże zyski. Ponadto ogłoszenia reklamowe publikowane w prasie zawsze pod względem tematyki dostosowywane były do gazety. W XIX wieku reklama w prasie otrzymała już swoje miejsce, którym były specjalnie wyodrębnione i nieustannie rozbudowywane rubryki ogłoszeniowe.

Przekonać nie tylko słowem, ale i obrazem

Pod koniec XIX w reklamie prasowej na dobre już zagościła ilustracja, będąca początkowo raczej nieskomplikowanym rysunkiem, odzwierciedlającym treść ogłoszeniową. Wkrótce jednak ilustrację wzbogacono kolorem, dbając też o jej walory artystyczne. Ilustracjami ogłoszeń i plakatów reklamowych były reprodukcje obrazów lub przygotowywane na zamówienie grafiki, a ich twórcy wręcz prześcigali się w poszukiwaniu ciekawych pomysłów. W reklamie zaczyna więc liczyć się koncept, na bazie którego buduje się treść i tworzy ilustrację, dbając o atrakcyjność przekazu, ale i jego zrozumiałość. Dlatego nierzadko konsultantami, niejako pierwszymi copywriterami, a czasem nawet wykonawcami reklam byli literaci i artyści, którzy oczywiście pobierali za swe usługi stosowane wynagrodzenia.

Pod koniec XIX wieku rysunek w przekazach reklamowych zaczyna powoli zastępować zdjęcie. Postęp technologiczny sprawia, że prowadzone są udane eksperymenty nad zdjęciem kolorowym, a także filmem. Tym samym do prasy odważnie wkroczyła reklama kolorowa.

Na drodze postępu…

Technika drukarska rozpowszechniająca prasę, dagerotyp jako prototyp aparatów fotograficznych, kamera pozwalająca tworzyć filmy, to wszystko przyczyniło się do powstania masowych mediów, w których szybko zagościła reklama i do dziś jest obecna. Nie jest ona bynajmniej obojętna mediom, ponieważ stanowi jedno z ważniejszych źródeł zysku. Jej podstawę stanowi perswazyjny tekst zestawiany z podkreślającym jego wymowę obrazem. Skuteczność reklamy szybko docenili producenci, sięgając po nią zawsze, gdy wprowadzają na rynek nowe produkty. Kampania reklamowa w szybkim tempie nie tylko czyni markę i produkt rozpoznawalnymi, ale też zjednuje klientów, a co za tym idzie przynosi zyski.

Współczesna reklama wykorzystuje na równi słowo i obraz. Copywriter, sprytnie dobierając słowa i bazując na sprawdzonych już chwytach językowych, tworzy hasła, intrygujące slogany marketingowe, które przedstawiane są na tle obrazu, tworzonego przez symbol sugerujący konkretne produkty i usługi.

Rozwój masowych mediów sprawił, że reklama zaczęła docierać do wielu ludzi i stała się bodźcem kształtującym poglądy społeczeństw. W minionych wiekach dominowała w niej funkcja informacyjna, jednak z czasem na plan pierwszy wysunęła się perswazyjna, której celem jest przekonywanie potencjalnych odbiorców usług i produktów.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here