Harmonogram kampanii content marketingu może mieć dowolną formę, ale bardzo często ma strukturę podobną do tzw. case study, czyli studium przypadku. Analizie jednak nie jest poddawane zdarzenia konkretne, ale hipotetyczne, które ma dopiero zaistnieć – w tym przypadku będzie to planowania kampania zarządzania treścią.

Content marketing pomaga zrealizować cele biznesowe

Powyższe twierdzenie jest fundamentem każdej dobrze zaplanowanej kampanii content marketingowej. Tym samym planowana kampania i wszelkie tworzone treści będą podporządkowane określonemu celowi biznesowemu.

Trudna to sztuka

Wydawałoby się, że tworzenie content marketingu jest rzeczą łatwą. Nic bardziej mylnego, zwłaszcza że treści muszą wartościowe, merytoryczne, interesujące i angażujące, a w efekcie przekładające się na konwersję. Takie treści może przygotować tylko profesjonalny copywriter, który dodatkowo posiada wiedzę z zakresu e-marketingu. Ponadto, bardzo rzadko działa on sam, najczęściej należy do zespołu specjalistów mocno zaangażowanych w tworzenie, dystrybucję i promocję content marketingu. Zatem, obok copywritera odpowiedzialni za kampanię zarządzania treścią są marketerzy i trustbuilderzy, którzy dbają, by przyjęta strategia określona harmonogramem ściśle realizowała wyznaczony cel.

Najważniejsze aspekty planowania

Planując content marketing, trzeba wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • charakterystyka marki – jej cele i historia,
 • sprecyzowanie grupy docelowej – kim są jej członkowie i jakie mają oczekiwania,
 • określenie tematyki – jakie informacje mają być dostarczone grupie docelowej,
 • wybór formy treści i kanałów przekazu,
 • zweryfikować przydatność contentu dla odbiorców,
 • wskazanie przewidywanych zachowań odbiorców po zapoznaniu się z contentem,
 • określenie metod sprawdzania efektywności treści.

Od planowania do harmonogramu

Sukces content marketingu w dużej mierze zależy od dokładnej analizy każdego z powyższych aspektów, które w zasadzie są tożsame z najważniejszymi etapami planowania. Jednak pozyskane wyniki pozwalają doprecyzować kolejne działania, ukierunkowując je na realizację założonego celu. Tym samym ogólny harmonogram kampanii content marketingu powinien uwzględniać:

 • planowanie,
 • tworzenie treści,
 • dystrybucja,
 • promocja,
 • analiza efektów,
 • udoskonalanie.

Taką formę będzie miał harmonogram kampanii content marketingu realizowanej od początku. W przypadku, gdy pewne działania już rozpoczęto, koniecznie wcześniej należy dokonać ich analizy, aby na podstawie uzyskanych wyników skuteczności zaplanować dalszy przebieg kampanii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here