Każda opowieść powinna się podobać, ponieważ tylko wówczas trafi do ludzi. Ta sama zasada obowiązuje w storytellingu – tylko ciekawa historia zostanie zauważona, ale jeśli dodatkowo okaże się przydatna dla odbiorcy, również i doceniona.

W każdej opowieści jest ziarnko prawdy

Aby opowieść była wiarygodna, jej fabuła musi być zakorzeniona w rzeczywistości. Co to oznacza? Tylko tyle, że musi opowiadać o rzeczach prawdziwych albo przynajmniej potencjalnie prawdziwych, z którymi odbiorca może się identyfikować. Najważniejsze bowiem jest zainteresowanie odbiorcy, a w konsekwencji zaangażowanie go, co jest możliwe tylko poprzez odwołanie się do jego emocji. A kiedy najłatwiej go wzruszyć? Poruszając ważne dla niego sprawy.

Fabuła wokół problemu

Tym samym storytelling może odnosić się do zdarzenia konkretnego (będącego czyimś osobistym doświadczeniem) lub do prawdopodobnego (które może zaistnieć, jeśli spełnione zostaną określone warunki). W pierwszym przypadku opowieść może mieć formę analizy przypadku (dotyczy czasu przeszłego, ale w kontekście teraźniejszości), zaś w drugim formę rozważań (odnoszących się do przyszłości, ale w związku z teraźniejszością). Na czym to polega?

  • Przeszłość – opowiadamy o tym, co się komuś przydarzyło.
  • Przyszłość – opowiadamy, co może ktoś zyskać lub stracić.

Fabuła toczy się wokół problemu, który jednak zawsze musi zostać rozwiązany, ponieważ tego oczekuje odbiorca, decydując się przeczytać opowieść. Rozwiązanie jest oczywiście podpowiadane, na tle innych, ale mniej skutecznych, i w pełni jest zgodne z oczekiwaniami odbiorcy. I tu pojawia się miejsce na prezentację walorów usługi lub produktu pozwalającego szybko i z łatwością rozwiązać problem.

Bohater rozwiązujący problem

Zasygnalizowany w opowieści problem jest doświadczeniem lub perspektywą jednostki, czyli głównego bohatera, który poszukuje rozwiązania w oparciu o wybrane usługi lub produkty przedstawiane w oparciu o storytelling. Istotne znaczenie ma tu zależność między problemem a rozwiązaniem, ponieważ na tej zasadzie sygnalizuje się przydatność usługi lub towaru. Wiarygodność zaś wzmocniona jest poprzez bohatera, a dokładnie doświadczenia lub ewentualną sytuację, w której może się znaleźć.

Wartościowa idea storytellingu

Bez względu czy opowieść przedstawia konkretne zdarzenie czy odnosi się do sytuacji, która dopiero może zaistnieć, zawsze musi nieść określoną wartość, przedstawiać ideę, po prostu musi być przydatna. Dlatego na wstępie tworzenia opowieści trzeba sprecyzować jej cel, a następnie wybierane są pewne cechy, wokół których tworzy się historię, a które będą przemawiać do odbiorcy. Historia musi wywierać określony efekt, opowiadana jest przecież po to, by angażować, inspirować, motywować odbiorcę, który identyfikując się z bohaterem i umieszczając siebie w fabule, ulega sile subtelnej perswazji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here