Przygotowywanie scenariuszy spotów, opracowywanie prezentacji multimedialnych, redagowanie artykułów i informacji prasowych, tworzenie sloganów i tekstów do folderów, a także ofert sprzedażowych. Ale to nie wszystko. Copywriter jest pomysłodawcą koncepcji kampanii marketingowych, których realizację również nadzoruje.

Główna rola copywritera

Podstawowym zadaniem copywritera jest opracowanie koncepcji tekstu, a następnie jego zredagowanie w taki sposób, aby był zgodny z założeniami przygotowywanej kampanii marketingowej – za której wymyślenie często również odpowiada. Z pozoru może się to wydawać łatwym zadaniem – przecież wystarczy napisać dobry tekst. Jednak nic bardziej mylnego. Aby stworzyć ten naprawdę dobry tekst, zgodny z założeniami i celem kampanii, niezbędna jest wiedza i bardzo duże zaangażowanie. Często konieczne są badania marketingowe, które dostarczą informacji o:

 • tendencjach rynkowych,
 • specyfice branży,
 • konkurencji marki (innych firmach z branży),
 • profilu marki,
 • potrzebach, oczekiwaniach, zachowaniach odbiorców (konsumentów).

Uwzględnienie pięciu powyższych aspektów jest niezmiernie ważne dla przygotowania efektywnej kampanii, w tym wchodzących w jej skład treści. Jednak najważniejsze dla copywritera jest poznanie odbiorców, do których przygotowywany przez niego przekaz ma być skierowany.

Emocjonalny Mistrz Słowa

Aby za pomocą tekstu (lub innego przekazu opartego o tekst) osiągnąć rezultaty zgodne z założeniami kampanii, copywriter musi wykazać się bardzo szeroką wiedzą z zakresu:

 • wielu branż i rynków,
 • mediów (w tym przede wszystkim Internetu),
 • komunikacji masowej (z uwzględnieniem narzędzi komunikacji),
 • marketingu,
 • języka,
 • psychologii.

Na zawód copywritera składa się więc wiele innych zawodów, jak filolog, dziennikarz, redaktor, marketingowiec, psycholog. Ale dobry copywriter musi być też artystą, mistrzem słowa, które kształtuje według potrzeb tak, aby osiągnąć określony cel.

Od copywritera wymaga się tworzenia unikalnych, oryginalnych i zaskakujących treści, które intrygują, prowokują i wzbudzają emocje – tak pozytywne, jak i negatywne. To właśnie pod wpływem emocji konsument podejmuje decyzję zakupową i dlatego copywriter musi się do nich odwoływać. Obok poprawności i swobody językowej, a także technik marketingowych w przekazie musi znaleźć się emocjonalny pierwiastek. Psychologiczne podejście i wykorzystanie siły perswazji to obowiązkowe elementy komunikacji masowej.

Elastyczny kameleon

Jak kameleon zmienia barwy w zależności od otoczenia, tak copywriter dostosowuje swój język w zależności od odbiorcy. Oznacza to, że język, którym posługuje się copywriter powinien być nie tylko swobodny, ale też elastyczny, co jest równoznaczne z umiejętnym posługiwaniem się różnymi stylami – w zależności od rodzaju przekazu i odbiorcy (grupy docelowej). Inne środki wyrazu i inna forma wypowiedzi pisanej pojawi się w przekazie skierowanym do starszych i młodszych, specjalistów i laików.

Copywriter za każdym razem, gdy redaguje tekst musi zmieniać swój styl, a bardzo ważne jest, aby robił to swobodnie. Tylko w ten sposób przygotowany przez niego przekaz będzie wiarygodny i co ważne przekonujący. Komunikacja z każdą grupą docelową wymaga użycia innego języka i innego stylu wypowiedzi.

[pull_quote_center]Podczas gdy pisarz posługuje się właściwym sobie stylem pisania, copywriter zmienia swój język, mimo wszystko zachowując swobodę wypowiedzi.[/pull_quote_center]

Profil psychologiczny copywritera

Jakie więc cechy powinien posiadać dobry copywriter? Jakimi powinien dysponować umiejętnościami?
Wśród najważniejszych cech najczęściej wymienia się:

 • kreatywność,
 • swoboda w operowaniu słowem, tzw. lekkość pióra,
 • umiejętność wyrażania w tekstach emocji,
 • zdolność pracy pod presją czasu,
 • łatwość komunikowania (zarówno z zespołem, jak i odbiorcą).

Z kolei najbardziej pożądane kompetencje to:

 • znajomość zasad poprawności językowej,
 • znajomość zasad retoryki i komunikacji perswazyjnej NLP,
 • znajomość mechanizmów psychologii reklamy,
 • znajomość mediów,
 • umiejętność redagowania angażujących tekstów i wyrazistych komunikatów,
 • znajomość zachowań, potrzeb i oczekiwań odbiorcy.

Dobry copywriter musi posiadać talent, z którym po prostu trzeba się urodzić, a także warsztat, którego czasami można się nauczyć. Pytanie zatem, czy każdy może być copywriterem, czy każdy pisać może?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here