Mity, legendy, baśnie już od wieków są ważną częścią kultury. Najpierw przekazywane ustnie, później stopniowo zostały spisane, a następnie, wraz rozwojem kinematografii, opowieści te zwizualizowano i przeniesiono na ekran. Powstanie Internetu stworzyło nowe możliwości przekazu, a dostrzeżono je, podobnie jak siłę opowieści, w środowisku marketingu.

Elementarna konstrukcja opowieści

Ze względu na tak dużą ilość kanałów komunikacji, jedna historia może być opowiedziana na wiele sposobów, z wykorzystaniem różnych środków przekazu. Dzięki temu może ona dotrzeć do wielu odbiorców, którzy za sprawą tak zróżnicowanych treści mogą lepiej poznać opowiadaną historię, łącząc elementy contentu  w jedną całość. Jest to jednocześnie angażujące, dlatego odbiorca nie odrzuca tego przekazu, jak to czyni w przypadku schematycznych metod marketingowych, ale z zaciekawieniem poznaje historię, przekazuje ją innym, a nawet uczestnicy w jej tworzeniu.

Storytelling rozbudowanym content marketingiem

Ponieważ poszczególne elementy opowieści muszą być dostosowane do specyfiki kanałów komunikacji, transmedialny storytelling może być wykorzystywany na potrzeby cross-sellingu. Jak to wygląda w praktyce?

W wyniku rozbicia opowieści ze względu na kanały, tworzone są cząstki – wątki w rozmaitych formach, na przykład:

  • artykuł opowiadający historię,
  • film uzupełniający elementy świata przedstawionego,
  • zdjęcia (memy, gif) ukazujące bohatera w różnych sytuacjach,
  • infografika prezentująca logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy historii,
  • komiks przedstawiający poczynania bohatera.

Trzeba jednak pamiętać, aby poszczególne elementy – wątki stanowiły zintegrowaną i spójną całość, która:

  • może stanowić wiele odsłon jednej opowieści,
  • może stanowić cykl składający się na opowieść (historia w odcinkach).

Zawsze jednak elementy danej opowieści, mimo że funkcjonują niezależnie, muszą odnosić się do jednego świata przedstawionego. Zróżnicowany content prowadzi bowiem do konkretnej historii, następnie zawartej w niej idei, a w konsekwencji do marki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here