Jednym z najważniejszych elementów współczesnego marketingu jest storytelling, wykorzystujący siłę opowieści do przekazywania idei związanych z marką. Jednak ze względu na zróżnicowanie kanałów umożliwiających komunikację, opowieść przebiera coraz bardziej różnorodne formy, stając się częścią transmedialnego storytellingu.

Kanały komunikacji a formy opowieści

Storytelling to tworzenie opowieści, natomiast transmedialność to komunikacja z wykorzystaniem wielu kanałów. Połączenie tych dwóch pojęć daje transmedialny storytelling, który polega na dystrybuowaniu historii różnymi kanałami, przy czym forma tych przekazów musi być dostosowana do specyfiki wybranych kanałów. Pomimo zróżnicowanych form, poszczególne przekazy powinny tworzyć jedną, spójną i logiczną historię. Jest to możliwe, ponieważ odmienne media przenikają się, dzięki czemu dystrybuowane treści wzajemnie się uzupełniają, opowiadając ciekawą historię.

Dostosowanie do specyfiki kanałów

Stworzenie opowieści w jednej formie nie jest zadaniem łatwym, ponieważ konieczne jest uwzględnienie w jej treści wielu aspektów, mających wywierać określony wpływ na odbiorcę. Tym trudniejsze wydaje się przygotowanie spójnej historii w oparciu o wiele kanałów.

Przygotowując tak zróżnicowany content, który ma stanowić części składowe jednej historii, konieczne jest dokładne poznanie kanałów przekazu wykorzystywanych do dystrybucji. Części składowe wprawdzie posiadają inną formę, ale mają się uzupełniać, czyli pasować do siebie i całości. Odbiorca bowiem, otrzymujący kolejne elementy opowieści, odkrywa wątki i łączy je ze sobą, by ostatecznie móc odczytać zawarty w historii przekaz.

W wyniku nieznajomości kanałów komunikacji, których często wykorzystuje się naprawdę wiele, historia może nie być spójna i logiczna, a w związku z tym stanie się niezrozumiała dla odbiorców i nie pozwoli osiągnąć związanego z nią celu.

Relacja i interakcja z odbiorcą

Ze względu na ciekawą formę odwołującą się do ludzkich emocji i doświadczeń, storytelling jest skutecznym narzędziem marketingu. Jednak jego oddziaływanie będzie bardziej efektywne, jeśli opowieść zaistnieje w wielu kanałach komunikacji, zwłaszcza że odbiorcy każdego dnia stają się ich użytkownikami.

Transmedialne opowieści umożliwiają nie tylko nawiązanie bliskich relacji z odbiorcą, ale też ułatwiają zwielokrotnioną interakcję, dlatego ten oparty o tak wiele kanałów storytelling wydaje się ważną częścią komunikacji marketingowej. Jego atrakcyjność wynika z formy, która zasadniczo różni się od tradycyjnych „suchych” przekazów, w których fakty są kolejno wymieniane. Wywołuje to znudzenie u odbiorcy, który nie przejawia zainteresowania takim schematycznym contentem.

Z historią jest zupełnie inaczej. Dostarcza ona odbiorcy pewnych wrażeń, bo odwołuje się do jego wyobraźni, emocji i doświadczeń, często też zaskakuje, a co więcej, umożliwia mu współtworzenie opowieści.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here