Przed wynalezieniem pisma opowieść przekazywana ustnie, z pokolenia na pokolenie, była najważniejszym nośnikiem informacji. Czasami przedstawiano ją za pomocą obrazu, czego świadectwem są prehistoryczne rysunki skalne, obrazy starożytne, średniowieczna alegoria. Wraz z wynalezieniem pisma, opowieści zaczęto też zapisywać, co dało początek literaturze. Jak więc wygląda opowieść w dobie Internetu?

Historia prawdziwa osadzona w świecie fikcji

Opowieści zawsze wywierały i nadal wywierają wpływ na ludzi, kształtując poglądy i postawy, przekonując do pewnych zachowań i zachęcając do dokonywania określonych wyborów. Siła ich oddziaływania wnika z tego, że odwołują się do emocji i pobudzają wyobraźnię, przez co stanowią doskonałe narzędzie wspomagające przyswajanie zjawisk i wyjaśnianie problemów, a także wzmacniające indywidualne doświadczenie odbiorcy. Opowieść pełni zatem wiele funkcji, takich jak informacyjna, użytkowa czy edukacyjna.

Marketingowy storytelling

Znaczenie współczesnej opowieści nie zmieniło się, ale wzrosła jej siła. A wszystko za sprawą dominującej roli mediów, zwłaszcza Internetu, jako największego kanału komunikacji, za pomocą którego historie można przekazywać na wiele sposobów. Tym samym opowieść nie jest już tylko narzędziem kultury i tradycji, ale też marketingu narracyjnego, w którym stosowany jest tak zwany storytelling.

Storytelling obrazujący idee

Storytelling to sztuka tworzenia opowieści, których celem jest przekazanie pewnych idei. Jednak nie są to opowieści zwyczajne, ponieważ takie nie robią wrażenia i nie zapadają w pamięć. Aby więc opowieść robiła wrażenie, musi być wyrazista i musi się wyróżniać, a jej treść i forma muszą być dostosowane do odbiorców.

Jednocześnie storytelling to nowy i oryginalny sposób komunikowania się z odbiorcą, któremu opowiadana jest historia w jakimś stopniu już mu znana, istniejąca w jego świadomości, bo często dotykające jego samego, wynikająca z jego doświadczeń. Odbiorca obojętny na tradycyjne techniki marketingowe, co więcej nieufny względem nich, oczekuje czegoś więcej, czegoś, co pobudzi jego wyobraźnię, odniesie się do jego emocji, co skłoni go do refleksji i szybko, a na długo zapadnie w jego pamięć. Dlatego tak pożądany, a i skuteczny jest przekaz, który mimo fikcyjnej obudowy zapewnia realne przeżycia.

[pull_quote_center]Jeśli historia nie zaciekawi odbiorcy, nie zapewni mu doznań, ten poszuka innej, zwłaszcza że w Internecie jest ich wiele. Priorytetem jest skupić rozproszoną wieloma kanałami uwagę odbiorcy na własnej, wyjątkowej opowieści, ale odwołującej się do jego emocji.[/pull_quote_center]

Bezgraniczna kreatywność storytellingu

Dlatego też zadaniem storytellingu jest ilustrowanie wartości i idei w ciekawy sposób. W tym celu stosuje się odpowiednie słowa, czasami używa się perswazji, wykorzystuje się metafory, motywy i archetypy. Tym sposobem storytelling dostarcza historii wielowątkowych i wielopoziomowych, bardzo zróżnicowanych, które w dobie Internetu przekazywane są odbiorcom w rozmaitych formach i licznymi kanałami dystrybucji.

Storytelling jest skutecznym narzędziem content marketingu, opartym o rozbudowany warsztat copywritera, który ujmuje swoje opowieści w formie:

  • artykułu,
  • filmu,
  • prezentacji,
  • komiksu,
  • infografiki,
  • zdjęcia,
  • case study,
  • materiału instruktażowego,
  • referencji (testymoniale).

Co ważne, jedna historia może być opowiedziana na wiele sposobów i przekazana wieloma kanałami, jednak wszystkie stanowiące ją odsłony i wątki muszą się ze sobą łączyć, w efekcie wywierając jednolite wrażenie i doświadczenie u odbiorców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here