Ponieważ jednolite teksty nie zachęcają do czytania, konieczny jest podział na akapity. Niestety, przeciętny czytelnik traci zainteresowanie tekstem po dwóch akapitach. W takiej sytuacji konieczny jest „punkt zaczepienia”, czyli nagłówek – ale dobry.

Akapit cząstką tekstu

Jedną z zasad pisania na potrzeby Internetu (chociaż stosowaną nie tylko w sieci, ale praktykowaną przy każdej publikacji) jest dzielenie tekstu na akapity. Podział jednolitego tekstu na mniejsze części pozwala na grupowanie treści poprzez wyodrębnienie konkretnych fragmentów poświęconych określonym zagadnieniom.

Aby prawidłowo dzielić tekst, należy pamiętać, że akapit:

  • zawsze jest poświęcony jednemu, odrębnemu zagadnieniu,
  •  jest samodzielną cząstką, ale zawsze spójną z całym tekstem,
  • powinien wynikać z fragmentu go poprzedzającego i niejako wprowadzać do cząstki następującej po nim,
  • nie powinien być krótszy niż 5 linijek, ale też dłuższy niż 10.

Korzystnie jest, gdy stosowany jest częstszy podział na krótsze akapity. Wówczas tekst jest bardziej czytelny, a przekazywane myśli bardziej uporządkowane.

[pull_quote_center]Jeden akapit zawiera jedną myśl. Natomiast tekst składa się z wielu akapitów, więc zawiera wiele myśli. W związku z tym, ponieważ tekst posiada tytuł, akapity posiadają śródtytuły, czyli nagłówki.[/pull_quote_center]

Nagłówek mini tytułem w tekście

Aby ułatwić czytelnikowi orientację w tekście i poinformować go o opisywanych zagadnieniach, akapity mogą być zapowiadane przez nagłówki. Dlaczego mogą, a nie muszą? Ponieważ bardzo często konkretne zagadnienie przedstawiane jest w dwóch trzech akapitach – oczywiście może zdarzyć się, że będzie w jednym dłuższym. Zatem, nagłówek będzie zapowiadał:

  • akapit – jedno zagadnienie wyjaśnione poprzez jedną myśl,
  • akapity – jedno zagadnienie wyjaśnione poprzez dwie lub trzy myśli.

Aby prawidłowo stosować nagłówki, należy pamiętać, że:

  • stawiane są co jeden lub kilka akapitów (w zależności od specyfiki i długości tekstu),
  • oddzielają akapity będące częścią większej całości,
  • pełnią funkcję elementu nawigacyjnego w tekście.

Nagłówek jest elementem przykuwającym uwagę, wyróżniającym się z tekstu, „punktem zaczepienia”. Informuje czytelnika (który w Internecie częściej skanuje niż czyta) o zawartości tekstu, jest swego rodzaju „spisem zagadnień” składających się na tekst. I właśnie dlatego jest tak ważny.

Jednak ten „drogowskaz informacyjny” musi też mieć specyficzną formę, nie tylko dostosowaną do specyfiki tekstu, w którym występuje, ale też odbiorcy, do którego tekst będzie kierowany. Należy pamiętać, że jest równie ważny, jak tytuł i lead, ponieważ też wpływa na decyzję czytelnika.

O nagłówkach można wiele mówić i pisać, zatem o zasadach ich tworzenia już w kolejnym artykule.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here