Zdolność porozumiewania się jest cechą właściwą człowiekowi, który, jako homo sapiens – istota myśląca, przez stulecia był w stanie wypracować różne sposoby komunikowania się. Ponieważ system przekazywania informacji wynikał z rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego, proces komunikacji ewoluował na przestrzeni dziejów. Niezmiennie jednak podstawą tworzonych komunikatów były dwa elementy – słowo i obraz. Czy współcześnie tendencja ta również występuje?

Niewątpliwie wiele współczesnych komunikatów powstaje na bazie słowa i obrazu. Łączenie tych dwóch aspektów ułatwia technologia, która sprzyja tworzeniu przekazów o charakterze intertekstualnym. Wydaje się jednak, że prym w tym duecie wiedzie raczej słowo, podczas gdy obraz jest jakby jego dopełnieniem – uzupełniającym informacje lub ułatwiającym interpretację całości. Sztuką tworzenia tego typu treści jest dziś copywriting, gdzie zasadniczą czynnością jest pisanie tekstu, który przekazywany jest odbiorcy w niezmienionej postaci bądź w formie wzbogaconej o obraz.

Elementy komunikatu

Proces komunikacji zawsze opiera się na pewnym systemie znaków językowych, który tożsamy jest z alfabetem używanym przez konkretną społeczność. Pojęcie znaku językowego może być więc rozumiane szeroko, gdyż wynika ono ze specyfiki alfabetów, w których może on występować w postaci litery bądź rysunku. Tym samym komunikat, czyli przekaz tekstowy, tworzą słowa zbudowane z pewnych znaków językowych. Analizując zagadnienie w kontekście copywritingu, komunikatem będzie konkretny tekst kierowany do odbiorcy, powstały z połączenia znaków językowych wchodzących w skład jednego alfabetu. Jednak dla wzmocnienia siły przekazu, tekst może zostać wzbogacony o pewien kontekst, którym będzie obraz.

Zrozumieć kod przekazu

Język, czyli system znaków, jako narzędzie porozumiewania się, istnieje tak długo jak ludzkość. Jednak język najpierw stosowany był w mowie, a używanymi znakami były dźwięki. Dopiero później dźwięki wydawane przez aparat mowy zostały zapisane w formie alfabetu, czyli znaków odpowiadających brzmieniom – fonemom. Mowa jest więc u człowieka zdolnością wrodzoną, natomiast umiejętność pisania nabytą. Następnie znaki zaczęto łączyć w większe konstrukcje jak morfemy, wyrazy, związki frazeologiczne i zdania. Umiejętność pisania pozwoliła zatem utrwalić przekazy ustne. Warunkiem rozumienia komunikatu powstałego w oparciu o określony system znaków językowych jest znajomość obowiązującego w danej społeczności kodu i rozumienie kontekstu przekazu.

Historyczne ujęcie copywritingu

Ponieważ komunikat bardzo często ma oddziaływać na odbiorcę, wywierać na niego wpływ, ważna jest nie tylko zawarta w nim informacja, ale też sposób jej przekazu – wyrażenie odpowiednim słowem i właściwe zobrazowanie. Aby określić specyfikę współczesnego komunikatu, a tym samym znaczenie słowa i obrazu, koniecznie trzeba uwzględnić kontekst historyczny:

1 KOMENTARZ

  1. Mam wrażenie, że copywriterzy muszą w dzisiejszych czasach pójść w stronę minimalizmu. Liczy się szybki przekaz informacji. Zasada „mniej znaczy więcej” staje się normą w XXI wieku 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here